Tiêu Điểm Sự Kiện

NHÌN LẠI TRIỂN LÃM HVACR VIETNAM 2023

Phiên bản lần thứ 15 của triển lãm quốc tế HVACR Vietnam 2023 đã tiếp nối tạo dựng các giá...

Hội Thảo “Hệ Thống Làm Mát Khu Vực: Thúc Đẩy Việt Nam Chuyển Đổi Hướng Tới Phát Triển Bền Vững”

Xem thêm 

HVACR VIETNAM 2022 WEBINAR

  07.06.2022
Xem thêm 

[WEBINAR] Xu hướng phát triển của ngành lạnh và điều hòa không khí trên thế giới và Việt Nam trong những năm tới

  12.11.2021
Xem thêm 

[WEBINAR] Tiềm năng của hệ thống làm mát khu vực tại Việt Nam

  09.07.2021
Xem thêm 

[WEBINAR] Thiết kế Công trình xanh hướng tới lợi ích sức khoẻ

  08.07.2021
Xem thêm 

[WEBINAR] Thực trạng Điều hòa không khí hiện nay ở Việt Nam, chất lượng không khí trong các tòa nhà

  08.07.2021
Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam