Tin ngành

Hải Phòng tạo môi trường thông thoáng, minh bạch để thu hút đầu tư

Hải Phòng tiếp tục thực hiện đơn giản, minh bạch các thủ tục đầu tư để các khu công nghiệp...

Chủ trương đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Yên Lư (Bắc Giang)

Xem thêm 

Diện mạo Bình Dương sau 25 năm tái lập tỉnh

Xem thêm 

Phát triển bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại

Xem thêm 

Động lực của bất động sản khu vực phía Đông Quảng Nam

Xem thêm 

Doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ hợp tác phát triển hạ tầng, công nghiệp và đổi mới sáng tạo

Xem thêm 

Dự án The Habitat Bình Dương ra mắt giai đoạn 3

Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam