Tin Ngành

Thanh Hóa: Điều chỉnh, bổ sung hàng loạt cụm công nghiệp

Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định điều chỉnh, bổ sung hàng loạt Cụm công nghiệp trên địa bàn các...

Thanh Hóa: Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, lấp đầy các cụm công nghiệp

Xem thêm 

Đua nhau lập khu công nghiệp tỉ đô đón “đại bàng”

Xem thêm 

Rà soát việc thực hiện các dự án FDI quy mô lớn

Xem thêm 

Điều kiện thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp

Xem thêm 

Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mô hình khu, cụm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao

Xem thêm 

Làn sóng FDI mới đổ bộ các khu công nghiệp

  27.06.2022
Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam