Tin Sự Kiện

[WEBINAR] Thiết kế Công trình xanh hướng tới lợi ích sức khoẻ

Thời gian: 8.7.2021 - 15:30 - 17:00 Đơn vị chủ trì: Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC)...

[WEBINAR] Thực trạng Điều hòa không khí hiện nay ở Việt Nam, chất lượng không khí trong các tòa nhà

  08.07.2021
Xem thêm 

Địa điểm tổ chức

Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam