thành phố thông minh

Dự án Thành phố thông minh 4,2 tỷ USD được xây thêm 20 tầng

Hà Nội cho phép nâng tầng cao công trình tại một phân khu thuộc dự án thành phố thông minh,...

×

FanPage

HVACR Vietnam