Liên hệ
Ban Tổ Chức

Nếu có bất kì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG VÀ TÀI TRỢ

VIỆT NAM
Ms. Lisa (Ms. Hiếu)

T: (+84) 932 041 091
E: [email protected]

QUỐC TẾ
Ms. Michelle (Ms. Uyên)

T: (+84) 909 567 633
E: [email protected]

KHU VỰC CÒN LẠI
Garrison Hunte / Shaun White

T: +44 (0) 79 7688 7088
E: [email protected] / [email protected]

THÔNG TIN TRIỄN LÃM VÀ THAM QUAN

Ms. Lila (Ms. Hiền)

T: (+84) 28 3622 2588 (ext:107)
E: [email protected]

Mr. Bao Phan

T: (+84) 28 3622 2588 (ext: 115)
E: [email protected]

TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ

Ms. Hanna (Ms. Hân)

T: (+84) 28 3622 2588 (ext: 166)
E: [email protected]

Ms. Donna Ha (Ms. Giang)

T: (+84) 3622 2588 (ext: 161)
E: [email protected]

×

FanPage

HVACR Vietnam