data center

Cuộc đua số hóa thổi bùng nhu cầu ‘bất động sản’ dữ liệu Việt Nam

Với sự ổn định về vị trí địa lý và ít xảy ra thiên tai như động đất, Việt Nam...

Telehouse Vietnam sắp ra mắt trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn mới

Xem thêm 

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển về trung tâm dữ liệu trong tương lai

Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam