đầu tư hạ tầng

Chủ trương đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Yên Lư (Bắc Giang)

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 2242/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư...

×

FanPage

HVACR Vietnam