dữ liệu

Việt Nam điểm sáng trung tâm dữ liệu và đám mây khu vực

Hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây đóng vai trò then chốt trong việc định hình...

Thị trường Việt Nam thiếu trung tâm dữ liệu dù đứng trước cơn sốt đầu tư

Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam