HVACR Vietnam 2023

Hà Nội: Hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu mới theo mô hình điện toán đám mây trong năm 2023

Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 30.12.2022 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định...

Sắp khởi công dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh

Xem thêm 

Doanh nghiệp Việt tự tin chuyển mình hướng tới nhà máy thông minh

Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam