Nâng chất lượng các trung tâm dữ liệu

  27/04/2023

Hàng loạt doanh nghiệp đã, đang đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu (IDC) phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Điều này đòi hỏi phải có các quy chuẩn để bảo đảm cho hệ thống trung tâm dữ liệu hoạt động chất lượng, hiệu quả, phục vụ quá trình chuyển đổi số ngày càng tốt hơn…

Chia sẻ:
×

FanPage

HVACR Vietnam