Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia là “nhiệm vụ đặc biệt quan trọng”

  27/02/2023

Bộ Công an xác việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành địa phương trong quá trình thực hiện…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ sáng 25/2

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết tại Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ sáng 25/2.

Theo ông Lâm, từ sau Hội nghị Chính phủ sơ kết 1 năm Đề án 06 ngày 25/12/2022 đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, nhiều nhiệm vụ được thực hiện xuyên Tết Nguyên đán, qua đó kết quả đạt được rất tích cực.

Đề án tiếp tục được triển khai theo hướng sâu sát, cụ thể với 101 nhiệm vụ của các bộ, ngành và 18 nhiệm vụ của địa phương với các mốc thời gian hoàn thành tính theo từng ngày.

Năm 2023 được xác định là năm quốc gia về dữ liệu số, trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, khai thác và sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.

“Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành địa phương trong quá trình thực hiện”,Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

“Chủ tịch Quốc hội đã có ý kiến thống nhất để Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời mong muốn trong tháng 2/2023, Thủ tướng Chính phủ sẽ ký ban hành để triển khai thực hiện đồng bộ”.
Bộ trưởng Tô Lâm.

Ông cũng cho biết từ việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, cần thay đổi cách tiếp cận trong xây dựng các cơ sở dữ liệu, theo đó tạo lập dữ liệu phải gắn với duy trì, nuôi sống dữ liệu (tạo lập dữ liệu đã khó, duy trì nuôi sống dữ liệu còn khó hơn nhiều).

Với nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được hoàn thiện và bảo đảm cập nhật “đúng, đủ, sạch, sống” thường xuyên từ cơ sở, Bộ Công an luôn sẵn sàng hỗ trợ các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, tạo lập dữ liệu, qua đó vừa tận dụng những dữ liệu đã có để tiết kiệm chi phí, vừa bảo đảm đồng bộ, thống nhất phục vụ chuyển đổi số quốc gia, mang lại tiện ích cho người dân và xã hội.

Bộ Công an đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cần thúc đẩy nhanh việc xây dựng Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia và sớm trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những nội dung quan trọng, tạo cơ sở để xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia theo kết luận của Chính phủ.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, tạo lập dữ liệu phải đi liền với bảo vệ dữ liệu. Trong đó, phải đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Qua kiểm tra hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương cho thấy còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng bảo mật cần khắc phục.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có hướng dẫn số 1552 rất cụ thể, đề nghị các bộ, ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu kết nối dữ liệu. Đồng thời, phải khẩn trương hoàn thiện ngay khuôn khổ pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Chủ tịch Quốc hội đã có ý kiến thống nhất để Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời mong muốn trong tháng 2/2023, Thủ tướng Chính phủ sẽ ký ban hành để triển khai thực hiện đồng bộ.

Đồng thời, cần khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực để thúc đẩy chuyển đổi số nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng. Ngay sau Hội nghị này, chúng ta phải quyết liệt triển khai, bảo đảm đúng lộ trình, đây là cam kết trước Thủ tướng Chính phủ và nhân dân, không thể chậm muộn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Nguồn: vneconomy.vn

×

FanPage

HVACR Vietnam