INDUSTRY CONNECT

  03/05/2024

CHẠM ĐẾN CƠ HỘI KẾT NỐI TIỀM NĂNG.
Bắt kịp tinh thần phát triển bền vững của Bình Dương và phản ánh tầm nhìn bao quát của Việt Nam. Sự kiện “Industry Connect” hứa hẹn đem đến chuỗi hội thảo chuyên đề, khai thác những xu hướng, công nghệ và sáng tạo mới nhất đang diễn ra trong lĩnh vực công nghiệp. Cùng chúng tôi khám phá tiêu điểm sự kiện nổi bật sau đây.

Đăng ký nhanh chóng: Tại Đây
Danh sách đơn vị trưng bày: Tại Đây
Lịch trình hội thảo chi tiết: Tại Đây

Chia sẻ:
×

FanPage

HVACR Vietnam