[WEBINAR] Thiết kế Công trình xanh hướng tới lợi ích sức khoẻ

  08/07/2021

Thời gian: 8.7.2021 – 15:30 – 17:00

Đơn vị chủ trì: Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC)

Đơn vị tổ chức: Informa Markets Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT: https://bit.ly/3htpmYK

LIÊN HỆ:

Mr. Ryan Nguyen
T: +84 28 3622 2588 (ex.t 137)
E: [email protected]

Chia sẻ:
×

FanPage

HVACR Vietnam