Tiêu Điểm Sự Kiện

HỘI THẢO “BƠM NHIỆT CÔNG NGHIỆP: TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ KHỬ CARBON”

Ngày: 26.07.2023 Thời gian: 9:00 – 11:00 Địa điểm: Phòng hội thảo chuyên ngành, Hall A3, Trung...

HỘI THẢO “NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG CÔNG NGHỆ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ HIỆN NAY”

  26.07.2023
Xem thêm 

HỘI THẢO “CHINH PHỤC MỤC TIÊU NET ZERO TẠI VIỆT NAM BẰNG GIẢI PHÁP LÀM MÁT BỀN VỮNG”

  25.07.2023
Xem thêm 

HỘI THẢO “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG CÔNG NGHỆ LÀM MÁT BỀN VỮNG ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU XANH”

  26.07.2023
Xem thêm 

NHÌN LẠI TRIỂN LÃM HVACR VIETNAM 2022

Xem thêm 

Hội Thảo “Hệ Thống Làm Mát Khu Vực: Thúc Đẩy Việt Nam Chuyển Đổi Hướng Tới Phát Triển Bền Vững”

Xem thêm 

HVACR VIETNAM 2022 WEBINAR

  07.06.2022
Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam