Tiêu Điểm Sự Kiện

HỘI THẢO “ĐỐI PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH VÀ BỆNH LÂY NHIỄM QUA KHÔNG KHÍ”

Ngày: 25.07.2023 Thời gian: 14:00 – 15:00 Địa điểm: Phòng hội thảo 1, Sảnh A1, Trung tâm...

Lịch sự kiện

Xem thêm 

HỘI THẢO “BƠM NHIỆT CÔNG NGHIỆP: TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ KHỬ CARBON”

  26.07.2023
Xem thêm 

HỘI THẢO “NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG CÔNG NGHỆ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ HIỆN NAY”

  26.07.2023
Xem thêm 

HỘI THẢO “CHINH PHỤC MỤC TIÊU NET ZERO TẠI VIỆT NAM BẰNG GIẢI PHÁP LÀM MÁT BỀN VỮNG”

  25.07.2023
Xem thêm 

HỘI THẢO “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG CÔNG NGHỆ LÀM MÁT BỀN VỮNG ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU XANH”

  26.07.2023
Xem thêm 

NHÌN LẠI TRIỂN LÃM HVACR VIETNAM 2023

Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam