HVACR Vietnam 2023

[INFOGRAPHIC] IoT, AI chiếm lĩnh xu hướng công nghệ HVAC & “Smart Building”

[INFOGRAPHIC] Top những xu hướng HVAC|R sẽ dẫn đầu năm 2023

Xem thêm 

Cuộc đua số hóa thổi bùng nhu cầu ‘bất động sản’ dữ liệu Việt Nam

Xem thêm 

Sắp có khu công nghiệp Dược – Sinh học đầu tiên tại Việt Nam

Xem thêm 

Infographic tình hình kinh tế – xã hội Quý I năm 2023

Xem thêm 

Telehouse Vietnam sắp ra mắt trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn mới

Xem thêm 

Đầu năm, Long An đón gần tỉ đô vào khu công nghiệp

Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam