HVACR VIETNAM

Cuộc đua số hóa thổi bùng nhu cầu ‘bất động sản’ dữ liệu Việt Nam

Với sự ổn định về vị trí địa lý và ít xảy ra thiên tai như động đất, Việt Nam...

Đầu năm, Long An đón gần tỉ đô vào khu công nghiệp

Xem thêm 

Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia là “nhiệm vụ đặc biệt quan trọng”

Xem thêm 

Hà Nội: Hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu mới theo mô hình điện toán đám mây trong năm 2023

Xem thêm 

Sắp khởi công dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh

Xem thêm 

Doanh nghiệp Việt tự tin chuyển mình hướng tới nhà máy thông minh

Xem thêm 

Tăng tính hấp dẫn cho khu công nghiệp, khu kinh tế

Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam