#HVACRVIETNAM2022

NHÌN LẠI TRIỂN LÃM HVACR VIETNAM 2023

Phiên bản lần thứ 15 của triển lãm quốc tế HVACR Vietnam 2023 đã tiếp nối tạo dựng các giá...

Nhìn Lại Hội Thảo “Hệ Thống Làm Mát Khu Vực: Thúc Đẩy Việt Nam Chuyển Đổi Hướng Tới Phát Triển Bền Vững” Vừa Qua

  15.09.2022
Xem thêm 

Các Sự Kiện Bên Lề Hấp Dẫn Tại Chuỗi Triển Lãm Quốc Tế Lần Này

  25.08.2022
Xem thêm 

Các Diễn Giả Góp Mặt Tại Buổi Hội Thảo Sắp Tới Về Hệ Thống Làm Mát Khu Vực

  20.08.2022
Xem thêm 

Hội Thảo “Hệ Thống Làm Mát Khu Vực: Thúc Đẩy Việt Nam Chuyển Đổi Hướng Tới Phát Triển Bền Vững”

Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam