trung tâm dữ liệu

Việt Nam điểm sáng trung tâm dữ liệu và đám mây khu vực

Hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây đóng vai trò then chốt trong việc định hình...

Phát triển thị trường trung tâm dữ liệu

Xem thêm 

Thị trường Việt Nam thiếu trung tâm dữ liệu dù đứng trước cơn sốt đầu tư

Xem thêm 

Huawei chuyển hướng kinh doanh tại Việt Nam, lấn sân mảng trung tâm dữ liệu

Xem thêm 

Telehouse Vietnam sắp ra mắt trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn mới

Xem thêm 

Hà Nội: Hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu mới theo mô hình điện toán đám mây trong năm 2023

Xem thêm 

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển về trung tâm dữ liệu trong tương lai

Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam