HỘI THẢO “ĐỐI PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH VÀ BỆNH LÂY NHIỄM QUA KHÔNG KHÍ”

  07/06/2023

Ngày: 25.07.2023

Thời gian: 14:00 – 15:00

Địa điểm: Phòng hội thảo 1, Sảnh A1, Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE), Hà Nội, Việt Nam

ĐỒNG TỔ CHỨC:

LỊCH TRÌNH

THỜI GIAN NỘI DUNG DIỄN GIẢ
14h00 – 14h05 Informa Markets Vietnam
14h05 – 14h15 Giới thiệu chương trình
Công ty cổ phần sản xuất lọc khí Việt (VIETFIL)
14h15- 14h35 – Bệnh truyền nhiễm qua không khí và diễn biến sau COVID-19
– Lý thuyết về phòng mổ / cách ly áp âm

– Tầm quan trọng của phòng mổ / cách ly áp âm
– Thực trạng và xu hướng trong việc áp dụng phòng mổ / cách ly áp âm

14h35 – 14h45 Thảo luận / Q&A

 

Công ty cổ phần sản xuất lọc khí Việt (VIETFIL)
14h45 – 14h50 Tổng kết hội thảo
VIETFIL & Informa Markets
14h50 – 15h00 Phần giao lưu

HỖ TRỢ THÔNG TIN:

Ms. Hà Giang

T: 028 3622 2588 (ext. 161)

E: [email protected]

 

Chia sẻ:
×

FanPage

HVACR Vietnam